Leidse Sport Federatie

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Laatste update: 23 november 2011

Met ondertekening van het reglement Leidse SportFederatie (LSF) door de burgemeester en de gemeentesecretaris op 13 april 2010 is de LSF sindsdien officieel het adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders op het gebied van de sport in Leiden. In het kader van deze advisering behartigt de LSF de algemene belangen van de Leidse sportverenigingen en sportkoepels.

De in de loop van de tijd uitgebrachte adviezen behelzen onderwerpen als Huis van de Sport, Combinatiefuncties en Topsportcoördinator. Het bestuur vergadert maandelijks om de diverse onderwerpen te bespreken en adviezen voor te bereiden. Periodiek vindt overleg plaats met de Wethouder Sport van de gemeente Leiden.

Gedurende het jaar worden bijeenkomsten belegd met bestuurders van sportverenigingen en sportkoepels. Een nauw contact met de sportsamenleving in de stad Leiden is essentieel  voor een goede binding en passende en degelijke advisering. Jubilea, kampioensrecepties en sportevenementen worden door de bestuursleden van de LSF zoveel mogelijk bezocht.
Naast de hiervoor aangegeven contacten wordt door de LSF met deze website een interactieve communicatie op gang gehouden met sportverenigingen, bestuurders en sporters.

Naast het uitbrengen van adviezen en het onderhouden van de contacten met haar leden wordt door de LSF jaarlijks in het begin van een nieuw jaar de verkiezing van de Leidse sportploeg, -vrouw,  –man en -team georganiseerd, alsmede de uitreiking van de aanmoedigingsprijzen voor jeugdige talenten en een ereprijs voor een bijzondere prestatie op sportgebied of sporttechnisch terrein.

 1. Leiden beweegt, beweeg mee! (sporten en bewegen voor mensen met een beperking)
  Leiden beweegt, beweeg mee! is een initiatief van de gemeente Leiden, MEE ZHN en VTV regio Leiden.
  Een sportconsulent informeert, motiveert, begeleidt en ondersteunt inwoners van Leiden met een beperking bij hun sport- of beweegvraag.
  Ook verenigingen, die een aanbod voor mensen met een beperking willen ontwikkelen, kunnen bij de sportconsulent terecht voor informatie en ondersteuning.
  De sportconsulent is te bereiken via tel: (071) 5230800 of via e-mail: sportconsulent@vtvzhn.nl
 2. Scripts
  Krijgt u de melding "Om de beveiliging van uw computer te verbeteren..." dan ziet u het menu aan de linkerkant niet, dit is nl. een script. Wij hebben geen kwaads in de zin...

Leidse Sport Federatie - secretariaat@lsf.nl

Delftse Jaagpad 7, 2324 AA Leiden Tel: 071 - 513 77 75