Go to Top

Statuten en KvK

De LSF is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nr. 40446719

Statutenwijziging in werking getreden

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 juni hebben de aanwezige leden ingestemd met de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging. De gewijzigde statuten zijn op 3 juli 2012 in werking getreden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *