Go to Top

Nieuwsbrief januari 2013

Beste leden,
Sportieve wensen voor 2013
Het bestuur van de LSF wenst u en uw leden een sportief 2013 toe!
Uitreiking Sportprijzen 2012: 8 februari 2013
Het bestuur van de LSF nodigt u uit voor de uitreiking van de LSF sportprijzen 2012. Ook in het afgelopen (Olympische) jaar zijn er door Leidse sporters bijzondere prestaties geleverd. Zij verdienen het daarvoor in het zonnetje te worden gezet. Vanaf 19:45 uur bent u van harte welkom in het ROC Leiden Lammenschans, Bètaplein 18 in Leiden.
Ledenvergadering 2013: 24 april 2013
De Algemene ledenvergadering van de LSF is gepland op 24 april 2013. De locatie is FC Boshuizen, de agenda volgt later. Noteert u alvast de datum?
Samenstelling bestuur LSF
Het bestuur van de LSF is voor 2013 op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De voorzitter is aan het einde van zijn zittingstermijn en is niet herbenoembaar. Daarnaast is nog altijd één vacature vacant. Wel heeft de Algemene ledenvergadering in mei 2012 de heer Rolf Marselis benoemd tot algemeen bestuurslid. Het profiel voor de bestuursfuncties is te vinden op de website onder het kopje nieuws.
Sportcongres
LSF kijkt terug op een geslaagd sportcongres dat op 10 oktober 2012 voor de eerste keer werd gehouden. Ruim 100 deelnemers bezochten de verschillende lezingen en workshops.
Sportnota
Eind december is de Sportnota door de gemeenteraad vastgesteld. Het preadvies (28 aanbevelingen) van de LSF is nagenoeg overgenomen in de kadernota. In haar advies op de kadernota aan het College heeft het bestuur van de LSF op circa 30 punten nadere adviezen gegeven op de visie en ambities van de Gemeente Leiden. Alle amendementen en moties staan op www.lsf.nl.
Werkgroep Samenwerking Verenigingen
Op verzoek van de leden heeft het bestuur een werkgroep ingesteld die onderzoek doet naar de mogelijkheden van samenwerking tussen sportverenigingen onderling en/of met andere organisaties. De verwachting is dat begin maart 2013 resultaten kunnen worden gemeld.
Met sportieve groet,
Bestuur LSF Leiden,

Jan Breedeveld