Go to Top

Nieuwsbrief maart 2012

Beste Leden,

Ledenvergadering 2012

Op 21 mei 2012 om 20.00 uur staat de Algemene ledenvergadering van de LSF gepland. Verdere informatie mbt locatie en agenda volgen later. Noteert u alvast de datum? Twitteraccount De LSF heeft al een poosje een eigen

Twitteraccount.

Volgt u ons al? @LSFLeiden

Vacatures bestuur LSF

Het bestuur van de LSF is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Het profiel voor de bestuursfuncties zal tijdig voor de Algemene ledenvergadering te vinden zijn op de website onder het kopje nieuws.

Website

Op de website van de LSF (www.lsf.nl) staan de foto’s van de uitreiking van de Sportprijzen 2011 en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.

Sportcongres

Op 10 oktober 2012 om 17.30 uur wordt voor de eerste keer het Leidse Sportcongres georganiseerd. De dagvoorzitter is Eduard Klasen. Verdere informatie volgt later.

Brief aan College B en W

Het bestuur van de LSF heeft een brief gezonden aan het College B en W van Leiden over het uitblijven van de Sportnota. U kunt deze brief nalezen op de website onder het kopje nieuws. De LSF heeft het voornemen om een vergadering te organiseren inzake de Sportnota.

Met sportieve groet,

Bestuur LSF Leiden

Jan Breedeveld