Go to Top

Verenigingsbezoeken LSF

De LSF heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om haar zichtbaarheid naar en voor de sportverenigingen te vergroten. Zo kunnen wij onze rol als belangenbehartiger van de sport in Leiden nog beter invulling geven en de positionering van de LSF verstevigen. In dat kader heeft de LSF de afgelopen maanden verschillende verenigingen bezocht en is zij in gesprek gegaan met de verenigingsbestuurders. Doel van het gesprek was een beter beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de verenigingen en actuele thema’s op tafel te krijgen. Tevens zorgden de gesprekken voor meer bekendheid met de LSF.
De overleggen bleken van belang om de bestuurders van informatie te voorzien en daarin de rol van de LSF te verduidelijken. Verschillende thema’s kwamen aan de orde tijdens de bezoeken. Van de ‘binnensport’ verenigingen veelal werd veelal het accommodatiebeleid in de stad aangehaald als belangrijk aandachtspunt. Enerzijds ondervonden verenigingen problemen vanwege een gebrek aan zaalruimte, anderzijds wees men op het belang van de veiligheid binnen de accommodaties en daarnaast was er behoefte aan informatie over de toekomstige renovatie- en nieuwbouwplannen van accommodaties. Ook kwamen onderwerpen, zoals gehandicaptensport, alcoholbeleid, vrijwilligersbeleid en de relatie met de gemeente aan de orde.
Uit de verschillende overleggen trekken wij de conclusie dat het bezoek van de LSF werd gewaardeerd en wij willen dan ook vaker dit soort bezoeken inplannen. Mede op basis van de bezoeken bepalen wij ons werkprogramma en kunnen we inspelen op actuele thema’s die bij de sportverenigingen leven. Concreet nemen wij het aandachtspunt accommodatiebeleid binnensporten mee in ons werkprogramma en gaan wij met het sportbedrijf in gesprek over een toekomstverkenning. We houden u over de voortgang uiteraard op de hoogte
Mocht uw vereniging naar aanleiding van dit verslag behoefte hebben aan meer informatie over de LSF of wilt u zelf graag met ons in gesprek, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@lsf.nl of 071- 513 77 75.