Go to Top

February 2019

Sticky Post

LSF steunt voortgangsbesluit over indoor sportcentrum op grote lijnen, nog zorgen over aantal aspecten

Op 8 februari 2019 maakte het College van B. en W. het voortgangsbesluit over het indoor sportcentrum openbaar. De LSF heeft advies uitgebracht op dit besluit. Belangrijke overwegingen en de hoofdpunten uit dit advies zijn als volgt. In de visie van de LSF speelt sport een belangrijke rol bij het waarborgen van de vitaliteit van de stad. Niet alleen als het gaat om de gezondheid van mensen, maar ook als verbindende factor. Sport kan een impuls geven aan de speerpunten van Leiden. Als LSF hanteren wij bij de sportaccommodaties het uitgangspunt: als je iets doet, doe het dan goed. Trek liever meer geld uit voor een gebouw dat de tand …Read More