Go to Top

December 2016

LSF: ‘Maak sportstimuleringsfonds breed beschikbaar’

Een half miljoen euro is er de komende jaren extra beschikbaar voor initiatieven op sportgebied in Leiden. De LSF is zeer verheugd en pleit ervoor het geld op een goede manier te verdelen. Zij deed daartoe een aantal aanbevelingen aan het Leidse College van Burgemeester en Wethouders. De beschikbare 500.000 euro komt in een zogeheten Sportstimuleringsfonds waar Leidenaars met een sportief plan aanspraak op kunnen maken. Het doel is om Leidenaars aan te zetten tot meer bewegen. De LSF juicht dit toe omdat hiermee kan worden bijgedragen aan de doelstelling van de gemeente Leiden om 75 procent van de Leidenaars ‘te verleiden tot’ regelmatig bewegen. De deelverordening over de manier …Read More