Go to Top

January 2015

Verenigingsbezoeken LSF

De LSF heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om haar zichtbaarheid naar en voor de sportverenigingen te vergroten. Zo kunnen wij onze rol als belangenbehartiger van de sport in Leiden nog beter invulling geven en de positionering van de LSF verstevigen. In dat kader heeft de LSF de afgelopen maanden verschillende verenigingen bezocht en is zij in gesprek gegaan met de verenigingsbestuurders. Doel van het gesprek was een beter beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de verenigingen en actuele thema’s op tafel te krijgen. Tevens zorgden de gesprekken voor meer bekendheid met de LSF. De overleggen bleken van belang om de bestuurders van informatie te voorzien en daarin …Read More